E-dret

És un gabinet d’advocats que treballen per a la protecció de la legalitat on-line: protecció de dades, legalitat a llocs web, oblit digital, etc. Des de Co s’han disssenya’t tots els aspectes de comunicació de la marca/branding: naming, imatge corporativa, logotip, papareria i pàgina web. Una proposta gràfica moderna, minimal i neta.

Web: www.edret.cat