Bages Impuls!

BagesImpuls! és una associació sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de fer possible un Bages turístic a mig termini, superant les mancances i aprofitant les oportunitats.
 L’associació vol fer del Bages una destinació turística ben articulada per crear activitat econòmica a la zona des de la innovació col·laborativa. BagesImpuls! és conseqüència directa del propòsit d’implantar un procés d’innovació CoExperience a nivell territorial amb els objectius descrits.  Des de l’Agència Co s’han dissenyat tot el procés i s’han dinamitzat els diferents workshops i esdeveniments que conformen aquest pla estratègic: La Nit del Turisme, la Jornada de Construcció del Mapa d’Actius Turístics del Bages, la Jornada de Dinamització de Projectes Turístics del Bages, el perfil de Facebook Camins del Bages o la presentació de la destinació en dues edicions de l’ExpoBages. A més tenim obertes tres taules de treball col·laboratiu: La Taula Oberta, La Taula d’expert i la Taula de destinacions. I el projecte continua…

Web: www.bagesimpuls.org