Casa Viva – Online

A l’agència treballem les aplicacions web de les campanyes de Casa Viva. Ens ocupem de que la identitat de la marca quedi reflectida en cada aparició en qualsevol dels mitjans del mix de comunicació.