Món Sant Benet

Món Sant Benet és un centre cultural patrimonial creat l’any 2007 que aplega diferents espais i serveis culturals, turístics, d’oci i científics com la Fundació Alícia. Des de l’agència Co hem dissenyat les peces publicitàries de diferents campanyes per promocionar els tres restaurant de Món Sant Benet (L’O, Món i La Fonda), els espais per a casaments, les terrasses d’estiu i la festa de cap d’any. La imatge gràfica de Món Sant Benet és elegant, sensorial i lligada al territori.